Hjem

Når vi skal gjennomføre en hundreårsmarkering for nasjonen i 2000 er det et hovedpoeng at hele hundreårsperioden får oppmerksomhet, ikke bare “fødselsdagsøyeblikket” ved unionsoppløsningen i 1905. Markeringen skal være forankret i sin samtid, og det vil bli lagt vekt på at arrangementet får et samtidsuttrykk. Videre må markeringen ha et framtidsperspektiv. En hundreårsmarkering for en moderne nasjon vil være en sjelden anledning til å sette fokus på veien videre.

Norge 2000 skal i hovedsak operere som utviklingsaktør i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Vi skal initiere, koordinere og støtte de mange offisielle og private initiativ som kommer i de nærmeste årene, samt utvikle et eget offisielt program for markeringen i 2000.

Vår planlegging omfatter tre hovedområder:

 1. Historien – forandringens hundreår
 • De historiske begivenheter knyttet til 1905
 • Hundreårsjubileet for det nye norske monarkiet
 • Utenriksdepartementet 100 år; 1905 – 2000
 • Forandringens hundreår 1905 – 2000

Perioden 1905 – 2000 omfatter endringer og nyvinninger i et politisk, kulturelt, teknologisk og sosialt perspektiv, og markeringen byr på en unik mulighet til å sette søkelyset på utviklingen av det moderne Norge.

 1. Samtiden – det moderne Norge

Markeringen i 2000 kan, i tillegg til å løfte fram det historiske perspektivet, bidra til å realisere prosjekter som setter søkelyset på vår samtid, både slik dette kommer til uttrykk gjennom norsk kunstproduksjon, bl.a. via formkunst, litteratur, musikk og scenekunst – og fra den aktuelle samfunnsdebatt.

 • Vi tar sikte på å realisere et bredt kunst- og formidlingsprogram for å løfte fram vår samtid
 • Vi ønsker bl.a. å debattere by- og stedsutforming og estetikken i det offentlige rom og belyse de flerkulturelle og internasjonale perspektiver
 • Vi ønsker å sette den nasjonale markeringen i 2000 i en internasjonal kontekst ved å bidra til å fremme kunnskap om det moderne Norge i det internasjonale samfunn
 1. Framtiden – de grensesprengende muligheter

“Vi er en gammel nasjon, men en ung stat. La oss beholde ungdommeligheten når vi nærmer oss 100-årsdagen for Norges selvstendighet i 2000. La oss stadig tørre å gå nye veier, utvikle nye tanker og sprenge nye grenser, skape ny kunst, ny litteratur, ny arkitektur og ny musikk. Vi skal ikke lene oss tilbake. Vi skal lene oss fremover…” (Statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale 2001.)Markeringen skal brukes til å se inn i nasjonens “krystallkule” – og til handling. Norge 2000 ønsker å sette fokus på ulike forandringsperspektiv – på de forventninger og ønsker vi har for framtiden:

 • Vi vil invitere til nyskapende og eksperimenterende tiltak, til debatt og nyorientering

Markeringen skal bidra til realisering av prosjekter hvor by- og lokalsamfunn, institusjoner, organisasjoner og næringsliv samarbeider, herunder tiltak av internasjonal/bilateral karakter.

Norge 2000 har et utstrakt samarbeid både med offentlige institusjoner og private organisasjoner i Norge, og i Sverige og Danmark. Det er redegjort for selskapets organisering og virksomhet i St.prp.nr. 1 (1997-98), tillegg nr. 3 og St.prp.nr. 55 (1997-98)